ACCEL TECHNOLOGY CORPORATION
No.581, Sec. 4, Zhangshuei Rd., Pitou Hsiang, Changhua County , Taiwan (Zip:52344)    Tel: +886-4-8910016    Fax: +886-4-8925571    E-mail:accel123@ms47.hinet.net